Personvernerklæring


1. Innledning


Vi, Bloc AS («SalongenOnline»), tar personvernrettighetene til brukerne av SalongenOnline.no på alvor og er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.


Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn og benytter personopplysninger om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Ved å opprette kundeforhold gjennom å bestille tjenester og produkter og/eller opprette brukerkonto på SalongenOnline.no samtykker du til bruk av dine personopplysninger (som definert nedenfor) i henhold til denne personvernerklæringen. Du er som bruker av SalongenOnline.no ikke forpliktet til å gi ditt samtykke. Dersom du ikke samtykker til slik bruk, er du ikke berettiget til å bestille tjenester og produkter til å opprette kundeforhold og/eller brukerkonto på SalongenOnline.no.


All personlig informasjon som du gir til oss blir lagret og behandlet av Bloc AS, registrert med organisasjonsnummer 988 820 768. Du finner oss på adresse Haslveien 15b 0571 Oslo, epostadresse support@salongenonline.no. I tillegg lagres og behandles personlig informasjon hos den eller de av forhandlerne som er tilknyttet SalongenOnline.no («Forhandlerne») som du ved bestillinger på SalongenOnline.no registrerer et kundeforhold hos. Informasjon og kontaktinfo om hver av Forhandlerne kan du finne på SalongenOnline.no.


2. Personlig informasjon


Med “Personopplysninger” menes alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan omfatte (men er ikke nødvendigvis begrenset til) navn, alder, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP adresse, geografisk lokasjons og enhver annen informasjon som kan identifisere deg og din bruk av SalongenOnline.no.


3. Når samles det inn din personlige informasjon?


3.1    Personopplysninger du selv gir oss


Det samles inn og behandles personopplysninger når du:


Foretar en bestilling av tjenester og produkter på SalongenOnline.no

Du oppretter brukerkonto med brukernavn og passord på SalongenOnline.no, eller når du logger deg inn på eksisterende brukerkonto for å benytte deg av tjenestene som gjøres tilgjengelig fra brukerkontoen.

Du henvender deg eller gir tilbakemeldinger til SalongenOnline, Forhandlerne eventuelt andre tredjeparter gjennom SalongenOnline.no.

3.2 Opplysninger som samles inn gjennom bruk av SalongenOnline.no


Når du bruker SalongenOnline.no registrerer vi informasjon om hvilke tjenester og produkter du søker på og/eller eller bestiller fra Forhandlerne. Dette gjør det mulig å forbedre tjenestene våre, forebygge misbruk og tilpasse innholdet til ditt spesielle bruks- og interessemønster. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:


3.2.1 Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, som eksempelvis operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon kan etter omstendighetene også kobles opp mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse søkeresultat, reklame og annonser individuelt og til den enheten du kobler deg til SalongenOnline.no fra.


3.2.2 Informasjon om bruk og søk på SalongenOnline.no

Når du utfører et søk på SalongenOnline.no, gjennomfører en bestilling av tjenester og produkter fra en av Forhandlerne eller bruker øvrige tjenester som formidles på SalongenOnline.no, registreres denne aktiviteten automatisk i våre logger. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold som er tilpasset ditt bruksmønster.


3.2.3 Informasjon om posisjon

Vi har anledning til å registrere din geografiske posisjon ut i fra ip-adresse eller andre former for geo-lokalisering. Informasjonen kan blant annet brukes til å vise deg relevante tilbydere og annonser i ditt nærområde og til å utarbeide statistikk.


4. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?


Vi kan bruke dine personopplysninger på følgende måter:


Til å behandle dine bestillinger av tjenester og produkter på SalongenOnline.no;

Til å registrere og opprettholde kundeforhold og brukerkonto dersom dette opprettes på SalongenOnline.no

Sørge for at du får tilgang og adgang til å bestille Forhandlernes tjenester og produkter som formidles gjennom SalongenOnline.no

Sørge for at du mottar eller får tilgang til øvrige tjenester som tilbys eller formidles gjennom SalongenOnline.no, herunder nyhetsbrev og reklame fra Forhandlerne eller oss, brukervurderinger, reklame, deltakelse i konkurranser, premietrekning eller undersøkelse som gjennomføres gjennom SalongenOnline.no

Til å hjelpe oss med å forstå hvilke tjenester og produkter som du har sett på eller bestilt gjennom SalongenOnline.no for å gi deg en bedre og mer individuelt tilpasset tjeneste, herunder tilpasse reklame, bannerannonser, tilbud på produkter og tjenester samt annet generelt innhold på SalongenOnline.no m.m.;

Til å analysere bruken av SalongenOnline.no og utarbeide anonymiserte statistiske målinger, inkludert informasjon om brukerdemografi, interesser, atferd for å optimalisere tjenester, hvilke nettleser som er blitt brukt m.m;

Til å hjelpe oss i å videreutvikle funksjonalitet, design og innhold på SalongenOnline.no;

Til å granske mistanker om brudd på Vilkår for bruk av eller relatert til din brukerkonto;

5. Deler vi din personlige informasjon med tredjeparter?


Vi kan gi dine personopplysninger til andre tredjeparter i følgende tilfeller:


Til Forhandlerne som har mottatt bestilling på tjenester og produkter fra deg i den utstrekning Forhandlerne trenger dine personopplysninger for å registrere, bekrefte og sikre gjennomføring av tjenestene eller produktene som bestilles, og til å formidle tilbud, kampanjer, tilbud, informasjon om tjenester og produkter gjennom SalongenOnline.no, epost, sms eller på annen måte.

Til forretningspartnere for å behandle registreringen og opprettholde bruken av din brukerkonto og for å hjelpe oss med å tilby tjenester til deg. Slike forretningspartnere er pålagt å bevare taushet om personlig informasjon og har ingen rett til å benytte personlig informasjon som vi gir dem for noe formål ut over det som er nødvendig for å assistere oss;

Til utvalgte og betrodde tredjeparter som kan bruke din personlige informasjon til å individualisere tilbud og annet innhold som du kan motta. Disse tredjepartene har ikke tillatelse til å dele eller selge din informasjon til noen andre;

Ved utarbeidelse av statistiske målinger om brukerne av SalongenOnline.no, salgs – og søkemønstre, datatrafikk/hyppighet, men slik at disse opplysningene ikke vil inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig;

Til politi, regulatoriske myndigheter eller juridiske rådgivere i forbindelse med beskyldninger om kriminelle handlinger eller ved mistanke om brudd på Brukervilkårene eller hvis det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning;

Til ethvert selskap som inngår i samme konsern som SalongenOnline;

I det tilfelle vi isolert eller sammen med hele eller deler av virksomheten overdrar eiendomsretten eller begrensede rettigheter til SalongenOnline.no, kan vi gi personlig informasjon til mulige selgere eller kjøpere mot at disse underlegges taushetsplikt

6. Hvordan kan du endre og slette personopplysninger registrert om deg?


Hvis du ikke ønsker at motta informasjon, nyhetsbrev eller andre publikasjoner som formidles til deg fra SalongenOnline.no og/eller Forhandlerne, kan du kontakte SalongenOnline eller den aktuelle Forhandleren du har bestilt tjenester og /eller produkter hos.


Du har rett til å kreve dine personopplysninger registrert av SalongenOnline.no eller Forhandlerne slettet når opplysningene ikke lenger er nødvendig å oppbevare, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene. SalongenOnline har fritt og på eget initiativ anleding til å slette personopplysningene registrert hos SalongenOnline.no når de ikke lenger er nødvendig å oppbevare. Et krav om sletting av personopplysninger kan fremsettes ved å kontakte SalongenOnline eller aktuelle Forhandlere direkte i henhold til kontaktopplysninger som nevnt ovenfor i pkt 1.


7. Hvordan beskytter vi personlig informasjon?


Vi benytter oss av alle industrielle standardmetoder og har strenge sikkerhetsprosedyrer som dekker innsamling, lagring og formidling av personlig informasjon for å hindre uautorisert tilgang og for å overholde norsk personvernlovgivning.


All personlig informasjon du gir til oss lagres på våre og /eller våre forretningspartneres sikre servere. De sikre serverne krypterer all personlig informasjon du skriver inn før den blir sendt til oss. Der vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord, er du ansvarlig for å holde passordet hemmelig. Vi ber deg om ikke å dele et passord med noen.


Forhandlere eller andre tredjeparter som registrer, behandler eller på annen måte gis tilgang til personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen, er selv ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til relevant personvernlovgivning. Vi påtar oss således ikke ansvar for at Forhandlerne eller andre tredjeparter oppfyller sine forpliktelser i henhold til relevant personvernlovgivning.


8. Hva er cookies og sporingsverktøy og hvordan bruker vi dem?


En cookie er en liten mengde informasjon som sendes til din nettleser fra en nettsides datamaskiner, og som lagres på harddisken til datamaskinen din.


Sporingsverktøy hjelper oss med å forbedre SalongenOnline.no og til å levere en bedre og mer individuell tjeneste. De gjør oss i stand til å: (a) beregne størrelsen og brukermønsteret til vårt publikum; (b) lagre informasjon om dine preferanser, og gjør det derved mulig for oss å tilpasse SalongenOnline.no til dine individuelle interesser; (c) øke hastigheten for dine søk; og (d) gjenkjenne deg når du kommer tilbake til SalongenOnline.no.


Du kan la være å godta cookies ved å aktivere innstillingene på din nettleser som tillater deg å avvise cookies. Hvis du velger slike innstillinger kan du imidlertid miste tilgangen til enkelte deler av SalongenOnline.no. Med mindre du har tilpasset innstillingene for din nettleser slik at den vil avvise cookies, vil vårt system sende cookies når du logger inn påSalongenOnline.no.


9. Innsyn i informasjon


Du har rett til innsyn i informasjon som er lagret om deg. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg rettes. Dersom du ønsker å motta en kopi av dine personopplysninger som er registrert hos oss, kan du sende epost til Bloc As, epostadresse support@salongenonline.no.


10. Endringer av vår personvernerklæring


Alle fremtidige endringer i vår personvernerklæring vil bli publisert på SalongenOnline.no.


11. Andre linker


SalongenOnline.no kan fra tid til annen inneholde linker til Forhandlerne samt våre øvrige samarbeidspartnere. Hvis du følger en link til noen av disse websidene, ber vi deg vennligst om å være oppmerksom på at slike websider skal ha egne personvernerklæringer og at vi ikke aksepterer noe ansvar for disse erklæringene. Du bør derfor lese disse erklæringene før du gir noen personlig informasjon til disse websidene.