SALONGENONLINE Nettbestilling - Vilkår for bruk

1. Generelt om vilkår og betingelser for bruk av SalongenOnline.no

Bruk av nettsiden: www.salongenonline.no (“salongenonline.no“), og tjenestene som gjøres tilgjengelig eller formidles på Salongenonline.no, reguleres av disse “ Vilkår for bruk“.

Vilkår for Bruk samt tilleggsvilkår eller betingelser som Vilkår for bruk henviser til – herunder SalongenOnline’s personvernerklæring , utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss («Avtalen»). Avtalen regulerer således din bruk av SalongenOnline.no herunder bestilling av tjenester og produkter som tilbys på SalongenOnline.no.

Ved å benytte tjenestene på SalongenOnline.no samtykker du til å være bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkår for bruk, og vi ber deg derfor vennligst om å lese dem nøye og om nødvendig skrive ut og lagre en kopi av dem. Hvis du ikke aksepterer våre Vilkår for bruk må din bruk av SalongenOnline.no opphøre, og du vil ikke kunne registrere brukerkonto på SalongenOnline.no eller reservere varer og tjenester gjennom SalongenOnline.no.

Med uttrykket “du” eller “deg” menes det i disse Vilkår for bruk den person som går inn på SalongenOnline.no og /eller benytter tjenestene som formidles på SalongenOnline.no.

“SalongenOnline”, “vi” eller “oss” betyr Bloc AS, org. nr. 988 820 768, adresse Hasleveien 15b, 0571 Oslo.

2. Din status

Når du oppretter konto og/eller bestiller tjenester og produkter som formidles på SalongenOnline.no, er du ansvarlig for:

  1. at du er minst 18 år gammel

  2. at de opplysninger du registrer på SalongenOnline.no er korrekte

3. Endringer i vilkår for bruk

3.1 Endringer i funksjonalitet

SalongenOnline arbeider kontinuerlig med å forbedre SalongenOnline.no og endringer i innhold og funksjonalitet må derfor påregnes.

3.2 Endringer i Vilkår for Bruk

Vi forbeholder oss retten til på hvilket som helst tidspunkt å endre Vilkår for bruk av SalongenOnline.no samt øvrige retningslinjer som Vilkår for bruk henviser til. Alle slike endringer vil ha virkning fra og med publisering på SalongenOnline.no.

4. Beskrivelse av SalongenOnline.no

4.1 Tjenestene som tilbys på SalongenOnline.no

På SalongenOnline.no formidler vi adgangen til å bestille tjenester og produkter som våre samarbeidspartnere til enhver tid tilbyr på SalongenOnline.no («Forhandlerne»).

Når du bestiller tjenester og produkter hos en av Forhandlerne registreres du som kunde hos Forhandleren og SalongenOnline.no. Du kan selv kreve dine kundeopplysninger som er registrert på SalongenOnline.no slettet. Registrerte kundeopplysninger kan kreves slettet ved å ta kontakt med SalongenOnline for å slette opplysninger registrert på SalongenOnline.no. Kundeforholdet eller registrerte kundeopplysninger registrert hos Forhandlere som du har bestilt varer og tjenester hos, kan kreves slettet ved å ta kontakt med den aktuelle Forhandleren.

Ved å foreta bestilling på SalongenOnline.no reserverer du tjenesten eller produktet direkte hos Forhandleren. Reservasjon har først funnet sted når du har mottar Forhandlerens bestillingsbekreftelse pr epost og/eller SMS.

Handelen gjennomføres ved at tjenester eller produkter som er reservert hos Forhandleren gjennom SalongenOnline.no, leveres av Forhandleren og betales av deg på den geografiske lokasjon som Forhandleren oppgir i bestillingsbekreftelsen.

For øvrig gjennomføres handelen i samsvar med den enkelte Forhandlerens standardbetingelser med mindre annet særskilt avtales mellom deg og Forhandleren.

4.2 Forhandlerne – opptrer på eget ansvar og risiko

Forhandlerne er selvstendige juridiske enheter og tilbyr derfor tjenestene og produktene som publiseres på SalongenOnline.no i eget navn og på eget ansvar og risiko. Tilsvarende gjelder opplysninger som Forhandlerne publiserer på SalongenOnline.no, herunder opplysninger knyttet til pris, leveringssted, behandlingsmåte m.m.

4.3 SalongenOnline– kun formidler av tjenester og produkter som tilbys av Forhandlerne

SalongenOnline formidler kun de tjenester og produkter som Forhandlerne til enhver tid tilbyr på SalongenOnline.no, og er således ikke en selvstendig tilbyder av tjenestene og produktene som formidles på SalongenOnline.no. Informasjon om tjenestene og produktene som formidles på SalongenOnline.no er innhentet fra Forhandlerne.

SalongenOnline har derfor ikke ansvar for opplysninger som gis om tjenester og produkter som formidles på SalongenOnline.no, herunder opplysninger knyttet til pris, leveringssted, behandlingsmåte m.m. SalongenOnline har heller ikke noe ansvar for gjennomføring, kvalitet eller resultat av tjenestene og på produktene som formidles på SalongenOnline.no.

SalongenOnline er ikke part i avtaler hvor tjenester og produkter reserveres eller kjøpes hos Forhandlerne. Du samtykker således til at spørsmål, klager eller krav herunder eventuelle økonomiske krav knyttet til tjenestene eller produktene bestilt på SalongenOnline.no kun skal fremmes direkte overfor den av Forhandlerne som bestillingen er rettet til. Videre samtykker du til ikke å fremme krav eller involvere SalongenOnline i noen tvist mellom deg og hvilken som helst av Forhandlerne eller øvrige tredjeparter.

4.4 Søkeresultater

Resultatene av brukersøk og opplysninger om tjenester og produkter som oppgis i forbindelse med brukersøk på SalongenOnline.no, er ikke uttømmende i forhold til alle tilbud som til enhver tid formidles av Forhandlerne på internett eller i andre sammenhenger.

Presentasjon av tjenestene og produktene som formidles kan bero på mange faktorer, avhengig av den type søk som gjennomføres.

SalongenOnline forbeholder seg retten til kun å vise og/eller prioritere tjenester og produkter som tilbys av Forhandlere som er kvalifisert for å være tilknyttet til SalongenOnline.no.

4.5 Annonsører, nyhetsbrev og kampanjer etc

I tillegg til å presentere Forhandlerne samt tjenestene og produktene som tilbys av Forhandlerne, kan SalongenOnline også introdusere deg for særskilte annonsører, tjenester og produkter.

Vi kan også vise promoteringslinker på SalongenOnline.no som blant annet omfatter sponsede linker, reklamemeldinger eller promoteringstilbud som kan dukker opp mens du bruker SalongenOnline.no.

Når du har registrert et kundeforhold hos en av Forhandlerne aksepterer du også at Forhandleren kan formidle tilbud, kampanjer samt tjenester og produkter til deg pr epost og/eller SMS.

4.6    Informasjonskapsler

SalongenOnline benytter informasjonskapsler for at du skal få en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er informasjon som lagres på din datamaskin av din nettleser. Vi bruker informasjonskapsel for å huske dine innstillinger og preferanser, for å spore ytelsen(e) til SalongenOnline for å vise annonser som avhenger av dine interesser. Informasjonskapsler registrerer ikke personlig informasjon som er spesifikk for deg.

Dersom du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler kan du blokkere disse i din nettleser.

5. Kundeforhold, brukerkonto og passord

Ved å opprette brukerkonto på SalongenOnline.no får du tilgang til din kundehistorikk, tidligere besøk, dine bestillinger, adgang til avbestillinger samt andre funksjoner og fordeler som f.eks tilgang til å delta i konkurranser, motta nyhetsbrev og tilbud m.m som SalongenOnline til enhver tid tilbyr.

Ved opprettelse av kundeforhold og/eller brukerkonto på SalongenOnline.no vil du motta en engangskode på SMS. Deretter oppretter og fullfører du registreringsprosessen på SalongenOnline.no og setter eget passord.

Du er ansvarlig for å holde passordet til kontoen hemmelig, og ansvarlig for alle aktiviteter som finner sted under ditt passord eller på din konto. Vi har ikke ansvar for å kontrollere enhver identitet til personer som bruker SalongenOnline.no, og vil ikke være ansvarlig dersom ditt passord eller din konto brukes av noen andre.

6. Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere vilkår for bruk aksepterer du våre retningslinjer for personvern («Personvernerklæringen») på https://www.salongenonline.no/p/45404/personvernerklaering, som inneholder viktig informasjon om registrering og bruk av dine personopplysninger samt annen informasjon angående ditt personvern og våre sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer. Samtidig bekrefter du ved å akseptere vilkår for bruk at du har lest og gjort deg kjent med og forstått Personvernerklæringen.

7. Brukeratferd

Du samtykker til ikke å benytte SalongenOnline.no og/eller benytte tjenestene som til enhver tid formidles på SalongenOnline.no til: (a) å skade mindreårige på noen som helst måte; (b) å gripe inn i eller forstyrre andres bruk av SalongenOnline.no samt programvare, serverne eller nettverkene forbundet med SalongenOnline.no, eller unnlate å etterkomme noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk forbundet med SalongenOnline.no; (c) med eller uten hensikt å bryte gjeldende lover eller forskrifter inkludert; (d) utdrag, innsamling, behandling, sammenstilling eller lagring av personopplysninger om andre brukere; eller (e) å reprodusere, ettergjøre, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen deler av SalongenOnline.no eller tjenestene eller produktene som formidles på SalongenOnline.no. for kommersielle formål.

Du samtykker til ikke å laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte overføre: (a) innhold som er usant, uriktig, ulovlig, skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, som innebærer en invadering av andres privatliv, hatefullt, eller som på annen måte nedverdiger eller krenker et individ eller en gruppe individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming; (b) innhold som krenker et hvilket som helst patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører en annen part; (c) uoppfordret eller uautorisert reklame, promoteringsmateriell, “søppelpost”, “kjedebrev”, “pyramidespill” eller andre former for anmodninger, med unntak av de områder som er angitt for slike formål; eller (d) materiell som inneholder programvarevirus eller annen datamaskinkode, filer eller programmer som er laget for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en hvilken som helst programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

8. Barns bruk av SalongenOnline.no

SalongenOnline.no er ikke beregnet for tilgang eller bruk av personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du ikke benytte deg av SalongenOnline.no. Vi har rett til å blokkere eller terminere din tilgang til SalongenOnline.no dersom vi blir oppmerksomme på at du er under 18 år.

9. Innhold publisert av deg

Du aksepterer at du er ansvarlig for all informasjon, opplysninger, tekst, programvare, fotografier, grafikk, video, beskjeder og annet materiale («Brukerinnhold»), uavhengig av om det er publisert offentlig eller sendt privat, som du laster opp, publiserer, sender på e-post eller på annen måte overfører via SalongenOnline.no.

Hva gjelder alt Brukerinnhold du velger å publisere på SalongenOnline.no, gir du oss en vederlagsfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og fullt ut overdragelig rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, kopiere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk av, distribuere, utføre og vise slikt Brukerinnhold (helt eller delvis) over hele verden og/eller å inkorporere det i andre sammenhenger i en hvilken som helst form, media eller teknologi som er kjent i dag eller som utvikles på et senere tidspunkt.

Vi skal ha rett (men ikke plikt) til etter eget skjønn å avvise, flytte eller fjerne ethvert Brukerinnhold, kundeforhold eller brukerkonto som er tilgjengelig via SalongenOnline.no som krenker disse Vilkår for Bruk, eller som det for øvrig er grunn til å motsette seg.

10. Ansvar for innhold

SalongenOnline.no kan tilby produktbeskrivelser, prisinformasjon, kommentarer, brukeranmeldelser og annet innhold («Nettsideinnhold») med hensyn til tjenester og produkter uavhengig av om disse tilbys av Forhandlerne eller ikke. Nettsideinnhold er utelukkende for informative formål og kan inneholde kjøpsanbefalinger.

Vi vil gjøre alt vi kan for å tilby deg den siste og mest oppdaterte informasjon og opplysninger som er mulig, herunder priser, vedrørende tjenestene og produktene som formidles på SalongenOnline.no. Ettersom slik informasjon og slike opplysninger publiseres på SalongenOnline.no direkte fra Forhandlerne eller andre samarbeidspartnere, kan vi ikke garantere at informasjonen fullt ut er presis og uttømmende.

Vi innestår ikke for at Nettsideinnhold, uavhengig av om slik informasjon er gitt av Forhandlere eller andre samarbeidspartnere, er korrekte.

Selv om SalongenOnline gjør alle rimelige anstrengelser for å rette feil eller unnlatelser så snart som praktisk mulig etter at vi har blitt gjort oppmerksom på dem, garanterer vi ikke at det ikke finnes feil eller mangler ved Websideinnholdet, og har således ikke noe ansvar for feil eller unøyaktigheter i Nettsideinnhold.

11. Tilgang til SalongenOnline.no.

Selv om vi forsøker å sørge for at SalongenOnline.no er tilgjengelig og i operativ tilstand, kan vi ikke garantere dette. Tilgang til SalongenOnline.no kan bli stoppet midlertidig og uten varsel i tilfeller av systemsvikt, vedlikehold, reparasjoner eller av andre årsaker.

12. Ansvar for informasjon og opplysninger

Informasjon om tjenestene og produktene som formidles på SalongenOnline.no er innhentet fra Forhandlerne. I tillegg kan Forhandlerne hvor du er registrert som kunde formidle informasjon direkte til deg gjennom SalongenOnline.no, epost SMS eller i etterkant av en bestilling ved at handelen gjennomføres på Forhandlerens forretningssted.

SalongenOnline har ikke ansvar for feil eller unøyaktigheter i informasjon eller opplysninger som formidles direkte fra Forhandlerne enten via SalongenOnline.no, epost, sms eller på annen måte.

For det tilfelle det er avvik mellom informasjon og opplysninger som oppgis på SalongenOnline.no eller formidles til deg gjennom SalongenOnline.no, og det som oppgis direkte av Forhandlerne overfor deg, vil sistnevnte gå foran. Vi oppfordrer deg således til alltid å be Forhandlerne bekrefte pris, tidspunkt, geografisk lokasjon samt øvrige betingelser før en handel basert på bestilling foretatt gjennom SalongenOnline.no gjennomføres.

13. Endringer i SalongenOnline.no

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til midlertidig eller permanent å endre, tilpasse eller avvikle SalongenOnline.no, tjenestene og produktene som tilbys av Forhandlerne, formidle nye tjenester og produkter, eller knytte oss til nye Forhandlere eller avslutte samarbeidet med Forhandlere med eller uten varsel.

14. Terminering

Du samtykker i at SalongenOnline etter eget skjønn kan terminere din brukerkonto og ditt passord på SalongenOnline.no, samt flytte og fjerne ethvert innhold på SalongenOnline.no.

Vi kan også etter eget skjønn og til enhver tid slutte å formidle alle eller enkelte av tjenestene og produktene som tilbys på SalongenOnline.no.

15. Lenker

SalongenOnline, Forhandlere eller andre tredjeparter kan gjøre lenker til andre internettsider tilgjengelige på SalongenOnline.no.

Ettersom vi ikke har noen kontroll over innholdet på slike nettsider, samtykker du til at vi ikke på noen måte kan holdes ansvarlig for tilgjengeligheten eller innholdet til slike eksterne internettsider. Vi verken anbefaler eller er ansvarlige for noe innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike eksterne sider eller ressurser.

Videre aksepterer du at SalongenOnline ikke skal holdes ansvarlig for tap forårsaket av direkte eller indirekte bruk av slike linker og eksterne internettsider. SalongenOnline kan heller ikke holdes ansvarlig for innhold, produkt eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom noen slike linker og eksterne internettsider.

I tillegg aksepterer du at SalongenOnline ikke er part i noen avtale, transaksjon eller handel som du inngår med en tredjepart gjennom slike eksterne internettsider, og du samtykker i at du ikke vil involvere oss i noen tvist mellom deg og en hvilken som helst tredjepart.

16. Immaterielle rettigheter.

SalongenOnline, SalongenOnline.no og andre av SalongenOnlinelogoer, produkt- og tjenestenavn eller forretningskjennetegn er varemerker tilhørende SalongenOnline uavhengig av om disse er registrert eller ikke. For øvrig eier SalongenOnline alt innhold på SalongenOnline.no.

Din bruk av SalongenOnline.no og dets innhold gir deg ikke eierskap eller andre rettigheter til SalongenOnline, SalongenOnline.no, innholdet på SalongenOnline.no eller øvrige immaterielle rettigheter som vi eier eller på annen måte besitter. Dette inkluderer også men er ikke begrenset til varemerker, logoer, design, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer og tekst eller immaterielle rettigheter som eies eller besittes av Forhandlere, eksterne samarbeidsparter tredjeparter eller andre tredjeparter.

Du samtykker til ikke på noen som helst måte å vise, bruke eller på annen måte utnytte immaterielle rettigheter som eies eller på annen måte besittes av SalongenOnline.

Du kan heller ikke kopiere, reprodusere, publisere på ny, laste ned, publisere, kringkaste, ta opp, overføre, utnytte kommersielt, redigere, formidle til allmennheten eller distribuere på noen som helst måte innholdet på SalongenOnline.no. Dette omfatter også datamaskinkoder og andre elementer m.m som inngår i SalongenOnline.no.

17. Våre rettslige forpliktelser og ansvarsbegrensninger

Vi garanterer ikke for at SalongenOnline.no vil være kompatibel med den hardware eller software du bruker. Vi er ikke ansvarlige for skader, virus eller koder som kan skade PC utstyr, software, data eller eiendom som er et resultat av din bruk av SalongenOnline.no.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for skade på ditt datasystem eller tap av opplysninger som oppstår som følge av din bruk av SalongenOnline.no, og vi kan ikke garantere at filer som du laster ned er fri for virus, kontaminering eller destruktive egenskaper.

18. Varsel

Varsel til deg kan bli sendt enten via SMS, e-post eller via ordinær post. Tjenestene kan også gi varsel om endringer i Vilkårene for Bruk eller andre forhold ved å overbringe meldinger eller linker.

19. Tvister og valg av verneting

For det tilfelle at det skulle oppstå en tvist mellom deg og oss angående disse Vilkår for Bruk, kommer norsk rett til anvendelse på forholdet. Eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler.

Du samtykker til Bergen tingrett som riktig verneting ved enhver tvist som direkte eller indirekte knytter seg til innholdet eller forståelsen av denne Avtalen.